Innowacyjne i efektywne
narzędzia ERP

Podstawowymi zadaniami obsługi serwisowej świadczonej przez naszą firmę jest bieżący nadzór nad Systemem w zakresie utrzymywania go w pełnej sprawności, możliwości wykorzystywania go przez użytkowników zgodnie z przeznaczeniem i założeniami funkcjonalnymi, a także zgodnie z wymogami prawnymi.

Codzienna opieka nad systemem polega na przyjmowaniu przez nas zgłoszeń serwisowych od użytkowników. Zgłoszenia mogą dotyczyć wszelkich wątpliwości lub niejasności dotyczących systemu, które pojawiają się w trakcie użytkowania systemu. Pracownicy firmy są dostępni pod stacjonarnym numerem telefonu w dni robocze od 8-16. W sytuacjach nagłych po godzinie 16 oraz w dni wolne od pracy udostępniamy 2 telefony komórkowe, pod którymi dyżurują konsultanci gotowi udzielić pomocy.

Można skorzystać ze sprawdzonej przez nas metody wyznaczenia Opiekuna po stronie Partnera, który doskonale zna firmę Klienta i jest odpowiedzialny za całość współpracy. Wspólnie z innymi konsultantami koordynuje on całość prowadzonych prac na rzecz Klienta.

Z naszej praktyki wynika, że dobrym zwyczajem jest również wyznaczenie po stronie Klienta osoby uprawnionej do akceptowania wszelkich zlecanych zmian. Metoda ta sprawdza się zwłaszcza w większych firmach, gdzie wszyscy użytkownicy nie mają ze sobą codziennego, bliskiego kontaktu. Wyznaczony Koordynator po stronie Klienta przy współpracy z Opiekunem po stronie Partnera sprawuje pieczę nad zlecanymi modyfikacjami.

Wszelkie zmiany/modyfikacje wymagające ingerencji programistycznej są implementowane na bazie testowej a dopiero po zatwierdzeniu przez Klienta wgrywane na bazę produkcyjną chyba, że Klient życzy sobie inaczej.

© NAVIGATOR 2012 | projekt i wykonanie strony www.strony-www.czest.pl