Innowacyjne i efektywne
narzędzia ERP

Funkcjonalność wielowalutowości pozwala na wystawienie oferty lub zamówienia sprzedaży, w których ceny poszczególnych towarów są wyrażone w różnych walutach obcych.

Rozwiązanie to ma zastosowanie w sytuacji, gdy firma posiada cenniki towarów w walucie obcej i ceny te są stosowane w przypadku kontrahentów krajowych. Elastyczność rozwiązania pozwala na przygotowanie oferty/potwierdzenia zamówienia w jednej lub wielu walutach obcych, a następnie wystawienie faktury końcowej w złotówkach. Funkcjonalność może być także stosowana w dokumentach zakupu.

Wielowalutowość

© NAVIGATOR 2012 | projekt i wykonanie strony www.strony-www.czest.pl