Innowacyjne i efektywne
narzędzia ERP

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół ludzi, spośród których każdy posiada status Microsoft Certified Professional, potwierdzony kilkoma międzynarodowymi certyfikatami. Osoby te posiadają dziesięcioletnie doświadczenie w pracach wdrożeniowych.

Wdrożenia Microsoft Dynamics NAV realizowane przez naszą firmę prowadzone są zgodnie z metodyką firmy, opartą na metodyce Sure Step opracowanej przez Microsoft, która dostarcza preferowane podejście do implementacji produktu Microsoft Dynamics NAV. NAVIGATOR IT stosuje wyłącznie te elementy Sure Step, które zostały sprawdzone w praktyce i zapewnią sprawne przeprowadzenie projektu.

Stosowanie metodyki opartej na Microsoft Dynamics Sure Step przyczynia się do sukcesu implementacji rozwiązania. Metodologia ta pomaga dostarczyć Klientowi precyzyjnie zaplanowany w czasie oraz zabudżetowany projekt implementacji rozwiązania, którego realizacja zapewni szybki zwrot inwestycji, spełni oczekiwania biznesowe, a także pozwoli być gotowym do zaspokojenia przyszłych potrzeb pojawiających się wraz z rozwojem firmy.
Nasza metodyka składa się z pięciu etapów: analizy, projektowania, rozwoju, uruchomienia i operacji, które łącznie stanowią kompletny proces realizacji projektu. Faza operacji obejmuje dodatkowo wsparcie Klienta po zamknięciu projektu, czyli przejście do opieki powdrożeniowej (serwis). W każdej z faz projektu generowane są dokładnie sprecyzowane produkty, które podlegają weryfikacji i akceptacji ze strony Klienta.

Etapy

© NAVIGATOR 2012 | projekt i wykonanie strony www.strony-www.czest.pl