Innowacyjne i efektywne
narzędzia ERP

Regały automatyczne są to sterowane komputerowo systemy magazynowania i przesyłania, które znacznie podnoszą efektywność przechowywania i pobierania produktów. Są łatwe do integracji z programami WMS lub mogą być wykorzystywane jako samodzielne systemy. Środowisko i miejsce pracy  określa wielkość regału i jego rodzaj.

Jesteśmy autorem rozwiązania integrującego tego typu wyposażenie magazynowe z systemem MD NAV. W naszym rozwiązaniu systemem nadrzędnym jest system MD NAV, w którym prowadzona jest główna ewidencja magazynowa, i w którym inicjowane są wszelkie operacje związane z regałami magazynowymi. Regały magazynowe są miejscem fizycznego składowania zapasów. W systemie MD NAV istnieje możliwość zdefiniowania, które zapasy są przechowywane w regałach i tylko transakcje związane z tego typu zapasami są przesyłane do realizacji do oprogramowania regałów.

Do systemu regałów magazynowych są przekazywane z MD NAV następujące operacje:

  1. Moduł Zakupy: przyjęcia zakupu, wydania zwrotu zakupu
  2. Moduł Sprzedaż: wydania sprzedaży, przyjęcia zwrotu sprzedaży
  3. Moduł Magazyn: wydania i przyjęcia wewnętrzne (RW/PW), kompletacja (przerób), przesunięcia (MM), inwentaryzacja
© NAVIGATOR 2012 | projekt i wykonanie strony www.strony-www.czest.pl