Innowacyjne i efektywne
narzędzia ERP

Analiza biznesowa to najważniejszy element każdego projektu. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej pozwala optymalnie przygotować przedsiębiorstwo do uruchomienia i sprawnego użytkowania systemu Microsoft Dynamics NAV. Etap analizy definiuje działania wymagane do inicjacji i zaplanowania projektu. W ramach analizy wykonywana jest identyfikacja procesów biznesowych klienta, ustalenie struktury organizacyjnej wdrożenia, określanie zakresu funkcjonalnego wdrożenia oraz definiowanie obszarów krytycznych o największym zwrocie inwestycji. Podczas spotkań analitycznych wspólnie opracowywane są: wizja projektu, zakres projektu, cele projektu oraz korzyści płynące z projektu. Dodatkowo ustalane są: plan projektu, kamienie milowe, zasoby, role i odpowiedzialności oraz produkty. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest obszerna dokumentacja, m.in. Dokument Wymagań funkcjonalnych, który opisuje bieżące procesy Klienta w następującym zakresie:

  • Stan obecny
  • Proponowana ścieżka realizacji danego procesu w MD NAV
  • Wymagane dostosowania – zmiany w zakresie standardowej funkcjonalności MD NAV
  • Istniejące braki – nowe funkcjonalności, jakie muszą zostać dodane do standardowej funkcjonalności MD NAV
© NAVIGATOR 2012 | projekt i wykonanie strony www.strony-www.czest.pl