Innowacyjne i efektywne
narzędzia ERP

Funkcjonalność Agregacji sprzedaży stosowana jest w przypadku konieczności przedstawienia klientowi oferty cenowej zawierającej łączny koszt zamówionego towaru lub usługi bez wykazywania elementów wchodzących w ich skład lub cen tychże elementów. Na przykład oferujemy klientowi zestaw części zamiennych w określonej cenie łącznej – stosując agregację możemy przygotować ofertę, w której zostanie wykazana jedna pozycja z łączną wartością zestawu i w zależności od potrzeb możemy wykazać lub nie poszczególne elementy wchodzące w skład tego zestawu ukrywając ich cenę jednostkową.

Elastyczność rozwiązania polega na możliwości agregowania pozycji oferty w dowolny sposób (istnieje możliwość zagregowania w dokumencie wszystkich pozycji lub kilku wybranych do jednej, łącznej pozycji), a w konsekwencji możliwość generowania wydruku oferty/potwierdzenia zamówienia w różnych formach (wykazywanie lub nie pozycji zagregowanych oraz wykazywanie lub nie cen tychże pozycji).

© NAVIGATOR 2012 | projekt i wykonanie strony www.strony-www.czest.pl