Innowacyjne i efektywne
narzędzia ERP

Rozwiązanie E-biuro służy do obsługi korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej. Pozwala na rejestrowanie informacji o  różnego rodzaju przesyłkach wysyłanych i odbieranych przez firmę. Korespondencja napływająca i wypływająca z firmy jest rejestrowana przez operatora za pomocą tzw. Księgi korespondencji,      w której istnieje możliwość dołączenia otrzymanego/wysyłanego dokumentu lub pliku w dowolnym formacie.

W każdej chwili użytkownicy systemu mają możliwość sprawdzenia całej korespondencji zarejestrowanej określonego dnia czy dla określonego kontrahenta.

Zrzut

W przypadku korespondencji przychodzącej funkcjonalność współpracuje z określoną skrzynką e-mail, z której importuje nowe otrzymane wiadomości wraz z załącznikami. Natomiast w zakresie korespondencji wychodzącej istnieje możliwość automatycznego wysyłania określonych typów dokumentów (wydania, faktury oraz faktury korygującej) drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail kontrahenta. Odbywa się to całkowicie automatycznie w chwili księgowania tych dokumentów– każda tego typu operacja jest rejestrowana wraz z załącznikiem (wydanie, faktura, faktura korygująca) w księdze korespondencji.

© NAVIGATOR 2012 | projekt i wykonanie strony www.strony-www.czest.pl